Kuća za renovaciju, veliki potencijal za turistički najam