za prodajo, Malinska, od 144.000€, do 176.000€, Apartma, od 64,485 m 2 , do 78,815 m 2